Specjalistyczne usługi : rozbiórki budowlane

Budynki miewają określony czas swojej żywotności i kiedy właściciel lub wynajmująca je firma opuści siedzibę, często pozostaje hala, biurowiec, magazyn, który z powodów technicznych nie kwalifikuje się już do użytkowania. Takie obiekty przez lata straszą rozpadającymi się murami i rdzewiejącymi konstrukcjami stalowymi, których rozbiórka wymaga fachowej wiedzy i specjalistycznych narzędzi. Określa się ją jako rozbiórkę techniczną.

Rozbiórki a prawo budowlane

Przepisy prawa warunkują w naszej rzeczywistości niemal każdą czynność, a w zakresie prowadzenia prac budowlanych określa je i szczegółowo opisuje wymagania Prawo budowlane. Dokument ten nie ogranicza się jedynie do kwestii spełniania warunków technicznych podczas stawiania nowych budynków, ale zawiera również artykuł 3 pkt 7, w którym zapisano, że przez roboty budowlane rozumie się także rozbiórkę całości lub części obiektu. Takie uwzględnienie rozbiórki w dokumencie oznacza, że podlega ona podobnym wymaganiom, jak stawianie budynku. Firma specjalizująca się w rozbiórkach technicznych przede wszystkim musi te przepisy znać. Musi je też stosować, uzyskując m.in. odpowiednie zezwolenia oraz urzędowy dokument, jakim jest dziennik rozbiórki (jego formę określa inny artykuł Prawa budowlanego).

Prace specjalistyczne

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych wymagane jest wykorzystywanie wielu różnych technik i narzędzi, które zaliczają się do specjalistycznych. Prace rozbiórkowe są znacznie bardziej niebezpieczne niż budowa, bowiem dotyczą obiektów, które z jakichś powodów nie zostały dopuszczone do adaptacji i użytku. Budynki czy hale pofabryczne bywają zazwyczaj w złym stanie i wymagają odpowiedniego postępowania. Do takich specjalistycznych zadań zalicza się między innymi cięcie betonu i żelbetu specjalnymi piłami, wykonywanie prac przy pomocy specjalistycznego robota wyburzeniowego również w zamkniętych pomieszczeniach, rozrywanie betonu stropów, schodów czy posadzek przemysłowych urządzeniem o sile 2120 ton, a także kompleksowe planowanie i projektowanie prac rozbiórkowych.

Wzmacnianie i przebudowa obiektów

Rozbiórka nie jest jedynym sposobem na wysłużony budynek. Firma specjalizująca się w zadaniach tego rodzaju może wykonywać również szereg innych prac, które pozwolą na przebudowę lub wzmocnienie murów i przedłużą żywotność obiektu. Często wymagane są również przekształcenia i wzmocnienia dostosowujące do konkretnych zadań wykonywanych przez nowego użytkownika obiektu. Wśród prac specjalistycznych w tym zakresie znajdują się takie zadania jak: wiercenie otworów w stropach, ścianach, fundamentach w celu montażu specjalnych rozwiązań technicznych, a także wycinanie otworów i przecinanie betonu, stali, żelbetu piłami i liną diamentową. Jedną z prac specjalistycznych wykonywanych podczas adaptacji jest również montaż kotew wraz z obliczaniem ich wytrzymałości.